Школьные
Типография папирус

Категории

НОВОСТИ

Собрать ребенка в школу

Собрать ребенка в школу

Изготовление фотокниги на заказ

Изготовление фотокниги на заказ

Горячее тиснение фольгой

Горячее тиснение фольгой

горячее тиснение фольгой, конгревное тиснение, заказать клише, пресс для тиснения фольгой, тиснение золотой фольгой

Школьные

Типография Папирус в городе Сумы предоставляет услуги по изготовлению печатной деловой документации для общеобразовательных учебных заведений города Сумы, Сумской области и городов Украины.

Мы имеем свидетельство о признании соответствия педагогическим требованиям, зарегистрированное в Институте инновационных технологий и содержания образования и науки Украины по вопросам стандартизации средств обучения и оборудования для учебных заведений, которые установлены ГСТУ 79.001 -99.

Мы производим :

классные журналы;

табеля;

грамоты;

дипломы;

 благодарности;

журналы индивидуального обучения;

журналы для работников школьных библиотек;

журналы  для школьных медицинских работников;

журналы  для школьных психологов;

журналы  для школьных столовых и т.д.

Мы всегда открыты для нового сотрудничества.

                                                                 Прайс-лист

Найменування журналу

Ціна по факту постачання (в грн.зПДВ)

Примітка

I/1

Класний журнал для  1-4 класів (нумерований)

Свід-во № 06/030 від 26.06.2015р.

I/2

Класний журнал для  5-11 класів (нумерований)

Свід-во № 06/071 від 27.06.2014р.

I/3

Журнал групи продовженого дня (нумерований)

Свід-во № 06/080 від 27.06.2014р.

I/4

Журнал обліку пропущених і замінених уроків

Свід-во №06/078 від 27.06.2014р.

I/5

Алфавітна книга запису учнів (нумерована)

Свід-во №06/081 від 27.06.2014р.

I/6

Книга наказів з основної діяльності

Свід-во №06/072 від 27.06.2014р.

I/7

Книга наказів з кадрових питань

Свід-во №06/073 від 27.06.2014р.

I/8

Особові справи учнів

Свід-во №06/077 від 27.06.2014р.

I/9

Табель успішності учнів  2-4 класів

Свід-во №06/031 від 26.06.2015р.

I/10

Табель успішності учнів 5-11 класів

Свід-во №06/069 від 27.06.2014р.

I/11

Книга обліку і видачі свідоцтва та бланків додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту (нумерована)

Свід-во №06/075 від 27.06.2014р.

I/12

Книга обліку і видачі атестатів та бланків додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, срібних і золотих медалей (нумерована)

Свід-во №06/076 від 27.06.2014р.

I/13

Книга записів наслідків внутрішнього контролю

Свід-во №06/079 від 27.06.2014р.

I/14

Книга протоколів засідання педагогічною ради

Свід-во №06/074 від 27.06.2014р.

 

 

 

 

II/1

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції (100 арк)

 

II/2

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції (100 арк)

 

II/3

Пустографка( 50 лист, мяка обкл.)

 

II/4

Пустографка (100 лист, тв.обкл.)

 

II/5

Книга складського обліку (газ., мяка обкл.)

 

II/6

Книга наказів з основної діяльності

 

 

II/7

Журнал обліку наказів  з кадрових питань

 

 

II/8

Книга обліку руху труд книжок та вкладишів до них

 

II/9

Журнал обліку робочого часу працівників

 

 

II/10

Журнал обліку отримання, використання деззасобів і проведення дез. Робіт з профілактичною метою

 

 

II/11

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

 

 

II/12

Журнал реєстрації  інструкцій з охорони праці

 

 

II/13

Журнал реєстрації  вступного інструктажу з охорони праці

 

 

II/14

Жкрнал рєстрації інструктіжів з охорони праці (для працівників)

 

 

II/15

Жкрнал рєстрації інструктіжів з охорони праці (для дітей)

 

 

II/16

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві

 

 

II/17

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

 

II/18

Журнал реєстрації документів створених закладом

 

 

II/19

Журнал реєстрації наказів директора з кадрових питань тимчасового строку зберігання

 

 

II/20

Журнал реєстрації наказів директора з кадрових питань тривалого строку зберігання

 

 

II/21

Журнал реєстрації наказів директора з основної діяльності

 

 

II/22

Журнал реєстрації наказів директора з адміністративно- господарських питань діяльності

 

 

II/23

Журнал особового сладу педагогічних працівників

 

 

II/24

Книга обліку видачі похвальних листів та грамот

 

 

II/25

Жкрнал рєстрації інструктажів з охорони праці (для дітей)

 

 

II/26

журнал протоколів педагогічних рад

 

 

II/27

Щоденник з підвищення професійного рівня

 

 

II/28

Журнал обліку індивідуально-групової форми навчання та виховання за програмою

 

II/29

Контрольно-візитаційна книга

 

II/30

Учнівський квиток

 

II/31

Книга обліку руху учнів

 

II/32

Журнал взаємозвязку вчителя та вихователя школи інтернату

 

 

II/33

Журнал індивідуального навчання

 

II/34

Грамота

 

 

ДНЗ

 

 

III/1

Книга щоденного відвідування дітьми дошкільного закладу 

 

III/2

Журнал перспективного планування дошкільної групи

 

 

Книга обліку дітей дошкільного закладу

 

 

III/3

Щоденник з підвищення професійного рівня

 

III/4

Робочий зошит вихователя-методиста

 

III/5

Робочий зошит вихователя ДНЗ

 

III/6

Настільна книга вихователя старшої групи

 

III/7

Моніторинг контролю за навчально-виховним процесом в ДНЗ

 

III/8

Журнал прибуття (вибуття) дітей ДНЗ

 

III/9

Журнал здоровья працівників харчблоку для ДНЗ

 

III/10

Для логопедичних занять : журнал обліку відвідування логопеда

 

 

III/11

Для логопедичних занять : журнал обліку дітей з мовленнєвими дефектами

 

 

III/12

Для логопедичних занять : журнал обліку консультацій

 

 

 

Професійні - технічні навчальні заклади

 

 

IV/1

Журнал обліку теоретичного навчання (3 роки)

 

IV/2

Журнал обліку теоретичного навчанння (1 рік)

 

IV/3

Журнал обліку практичного навчанння (3 роки)

 

IV/4

Журнал обліку практичного навчанння (1 рік)

 

IV/5

Книга обл і видачі КР та свідоцтв про присвоєнння (підв) роб квал-ції

 

IV/6

Журнал обліку, реєстрації підсумків органвзації та проведення виховної роботи з учнями ПТНЗ

 

IV/7

Журнал для запису висновків і вказівок по наслідках контролю в ПТНЗ

 

IV/8

Журнал реєстрації виданих посвідчень про направлення на роботу

 

 

IV/9

Журнал реєстрації виданих довідок про надення можливості самостійного працевлаштування

 

 

IV/10

Книга наказів про контингент слухачів (З-УФЮ, З-УДЗ, З-СПН, З-СНН

 

 

IV/11

Книга наказів про контингент слухачів (В-УФЮ, В-УДЗ, В-СПН, В-СНН)

 

IV/12

Поіменна книга обліку особливого складу учнів (П-Уфю, П-УЗД, П-СПН, П-СНН

 

IV/13

Щоденник для проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільні їдальні

 

 

V/1

Журнал контролю за харчуванням дітей/дієтичне харчування

 

V/2

Журнал огляду працівників харчблоку на гнойничкові, кишечні захвор-ння

 

V/3

Журнал бракеражу готової продукції

 

V/4

Журнал обліку відходів

 

V/5

Журнал температурного режиму холодильного обладнання

 

V/6

Журнал бракеражу cирої продукції

 

 

V/7

Журнал заявок на продукти харчування

 

 

 

Для медпунктів

 

 

VI/1

Журнал здоровья працівників

 

 

VI/2

Диспансерний журнал

 

VI/3

Журнал здоров'я

 

VI/4

Журнал обліку інфекційних захворювань

 

VI/5

Журнал обліку вакцини

 

VI/6

Журнал обліку дітей, уперше направлених до туб диспансеру

 

VI/7

Журнал обліку тривалих і постійних медичних відводів від профілактичного щеплення

 

VI/8

Журнал туберкулінових проб

 

VI/9

Журнал реєстрації дітей у туберк диспансері

 

VI/10

Журнал обліку дітей, які отримують хіміопрофілактику в туберкульозному диспансері

 

VI/11

Журнал спостережень за контактними дітьми

 

VI/12

Журнал обліку учнів на педикульоз

 

 

VI/13

Журнал антропометрії

 

VI/14

Журнал обліку травматизму

 

 

VI/15

Медична картка(А4)

 

 

VI/16

Журнал реєстрації амбулаторних хворих

 

 

VI/17

Журнал профілактичних щеплень

 

 

 

Бібліотеки

 

 

VII/1

Книга сумарного обліку бібліотечного фонду

 

VII/2

Книга сумарного обліку бібліотечного фонду підруч-в

 

VII/3

Журнал замовлень на навчальну літературу

 

VII/4

Щоденник роботи бібліотеки

 

VII/5

Журнал обліку видань прийнятих від читачів замість загублених

 

VII/6

Книга знахідок

 

VII/7

Інвентарна книга

 

VII/8

Журнал обліку робочого часу працівників бібліотеки

 

VII/9

Журнал обліку довідково-бібіліографічної роботи

 

VII/10

Журнал обліку та реєстрації подарункової літ-ри

 

VII/11

Формуляр читача дитячої бібліотеки

 

 

VII/12

Формуляр читача

 

 

VII/13

Каталожна карта

 

 

VII/14

Картка реєстрації читача

 

 

VII/15

Коробка для карток 220*140*60

 

 

VII/16

Коробка для карток 130*110*60

 

 

VII/17

Книжковий формуляр

 

 

VII/18

Читацький квиток

 

 

VII/19

Контрольний листок

 

 

VII/20

Картка обліку газет

 

 

VII/21

Картка обліку журналів

 

 

VII/22

Каталожна картка нелінована с отворотом

 

 

VII/23

Каталожна картка лінована с отворотом

 

 

VII/24

Кишені для книг

 

 

 

ДЮСШ-гуртки

 

 

VIII/1

Журнал факультативних, додаткових занять та консультацій

 

VIII/2

Журнал планування та обліку гуртка

 

VIII/3

Журнал обліку групових занять дитячо- юнацької спортивної школи

 

 

Шкільний психолог

 

 

VIV/1

Журнал спостережень і псих аналізу діяльності педагогів практ психологом

 

VIV/2

Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога

 

VIV/3

Журнал проведення корекц- відновлювальної роботи практ психологом (соц педагогом)

 Будем рады Вам помочь.

 

 

                                                                                                                                                                        

Типография Папирус

Украина, 40035, г. Сумы, ул. СКД,24

 e-mail: papirus-ua@ukr.net

050 407 40 32


Форма заказов

Введите код с картинки:
Введите код